86

برند روید دقیق مثل ساعت RUIDE is like a precision watch

تجهیزات نقشه برداری ویسا

نمایندگی رسمی کمپانی روید RUIDE در ایران

دارنده گواهینامه ISO 17025:2005

۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰

ساعت کاری صبح ها

۱۶:۰۰ لغایت ۲۰:۰۰

ساعت کاری عصر ها

۰۲۱۴۶۲۹۱۲۸۲ - ۰۱۳۳۳۵۰۸۰۸۰

دفتر مرکزی تهران - دفتر پخش استان گیلان رشت

فعالیت شعبات شنبه تا پنجشنبه

Top

Instructioval Video/ فیلم آموزشی

ویدئو  /  RUIDE Software / نرم افزار روید
image
آشنایی با کاربری کلید های RQS
کاربرد کلید های توتال استیشن روید
image
نحوه ایجاد پروژه Job، توجیه اولیه دستگاه و شروع برداشت
آماده سازی اولیه توتال استیشن روید برای توجیه و برداشت
image
توجیه دستگاه و تعویض ایستگاه به روش Resection
آموزش منوی Resection در توتال استیشن روید
image
پیاده سازی نقاط Stake Out
آموزش پیاده سازی نقاط در توتال استیشن روید
image
نحوه استفاده از منوی Code List
آموزش استفاده از منوی کد در توتال استیشن روید
image
نحوه تخلیه نقاط با استفاده از فلش مموری USB port
راهنمای خروجی نقاط توتال استیشن روید از طریق فلش مموری
image
تخلیه و انتقال اطلاعات از طریق بلوتوث Bluetooth
آموزش خروجی نقاط از طریق بلوتوث توتال استیشن روید
image
محاسبه مساحت و محیط AREA & Primeter
آموزش محاسبه مساحت و محیط در توتال استیشن روید
image
آموزش منوی MLM Cont فاصله یابی بین نقاط
آموزش فاصله یابی بین دو نقطه در توتال استیشن روید
image
نحوه استفاده از منوی محاسبات ارتفاعی REM
آموزش منوی REM توتال استیشن روید
image
تبدیل فایل TXTبه DXF با نرم افزار RTS Transfer
آموزش تبدیل فایل TXT به DXF در توتال استیشن روید
image
وارد کردن نقاط TXT به توتال استیشن Import
آموزش توتال استیشن روید وارد کردن نقاط به دوربین
×
×